Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" wybrana do realizacji.

W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 9 listopada do dnia 30 grudnia 2015 r.

Przygotowana przez naszą LGD strategia uzyskała w ocenie 183 pkt. co pozwoliło nam zająć 10 miejsce na wojewódzkiej liście rankingowej. Nasza LGD jako jedyna w województwie podkarpackim została bezwarunkowo wybrana do realizacji LSR.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace prowadzone przez ARiMR mające na celu przygotowanie i przekazanie Lokalnym Grupom Działania formularzy wniosków, które będą stosowane w planowanych naborach.
Wszystkie aktualne informacje dot. planowanych naborów, szkoleń, spotkań, będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej LGD oraz na naszym facebooku.

VIII edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.
Wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora


 
Dofinansowanie dla firm w 2016 roku

Przedsiębiorcy z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie, które pomoże rozwinąć im skrzydła. O dotacje i wsparcie finansowe mogą sięgnąć zarówno przedsiębiorcy, którzy rozkręcają własny biznes jak również firmy o ugruntowanej pozycji.

Na portalu DofinansowanieDlaFirm.pl
można uzyskać szczegółowe informacje na temat programów, które będą realizowane w 2015 roku. Informacje obejmują instytucje z obszaru całego kraju.

Podobne informacje można znaleźć na portalach:
FunduszeNaFirme.pl

rpo.podkarpackie.pl
polskawschodnia.gov.pl
funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka
  
  

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.