Archiwum decyzji Rady - wybór wniosków do dofinansowania

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 31.12.2013 - 24.01.2014 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/13/2013/1 Maria Roman Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy 35,0 49.000,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/12/2013/1 Jacek Franciszek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych 30,0 99.745,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------

 

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/11/2013/1 Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze 39,0 169.450,00
413/11/2013/2 Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I 40,9 314.962,00
413/11/2013/3 Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek szalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej 37,0 25.000,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------

 

Małe projekty

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/10/2013/1 OSP Oleszyce Publikacja "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie Miasta i Gminy Oleszyce 41,0 6.400,00
413/10/2013/6 SISG Lubaczów Z "Kresami" po Kresach 39,0 19.976,00
413/10/2013/4 GOK Lubaczów Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim 39,0 24.320,00
413/10/2013/2 GOK Stary Dzików Ciepłe i przyjazne świetlice. Instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie 37,0 16.910,58
413/10/2013/3 Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego gminy Lubaczów 37,0 24.999,06
413/10/2013/5 M-GOK Oleszyce U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych 36,3 47.384,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady

 

Rok 2012
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/9/2012/1 Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drzewa i rozdrabniania gałęzi na zrębie 35,0 85.100,00
413/9/2012/2 Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu 33,0 87.866,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/8/2012/1 Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy Termo-Instal poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w miejscowości Borowa Góra
30,0 127.906,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/7/2011/1 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie 39,3 183.963,50
413/7/2011/2 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu 39,0 186.074,00
413/7/2011/3 Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach 41,0 313.972,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokoły z posiedzenia Rady

 

Rok 2011
---------------------------------------------------Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/5/2011/1 Izabela Madej Budowa budynku, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania 35,0 100.000,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady


 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków niewybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/3/2010/1 Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszania ------ 0,00

- załącznik do uchwały Rady

- protokół z posiedzenia Rady
------------------------------------------------------------


Małe projekty


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/1/2010/4 Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy w Zalesiu 39,7 24.500,00
413/1/2010/6 Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie 39,0 18.000,00
413/1/2010/5 GOK Lubaczów Doświadczenia historii - przyszłości nauką 38,5 24.990,00
413/1/2010/2 Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia 38,4 18.500,00
413/1/2010/3 Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach 36,8 21.300,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokoły z posiedzenia Rady

 

Lista wniosków niewybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/1/2010/1 OSP Młodów Nasza świetlica nasz wspólny dom - muzykować każdy może 27,8 0,00

- załącznik do uchwały Rady
------------------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/2/2010/2 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików 41,3 209.899,20
413/2/2010/3 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie - etap I 40,7 330.000,00
413/2/2010/1 Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach 39,7 224.999,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokoły z posiedzenia Rady


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2609708