Archiwum ocen

 

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 31.12.2013 - 24.01.2014 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/13/2013/1 Maria Roman Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy zgodny 35,0

- protokół z posiedzenia Rady - ocena
- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/12/2013/1 Jacek Franciszek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych zgodny 30,0

- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------

 

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/11/2013/2 Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I zgodny 40,9
413/11/2013/1 Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze zgodny 39,0
413/11/2013/3 Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek szalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej zgodny 37,0

- protokół z posiedzenia Rady - ocena
- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------

 

Małe projekty

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/10/2013/1 OSP Oleszyce Publikacja "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie Miasta i Gminy Oleszyce zgodny 41,0
413/10/2013/6 SISG Lubaczów Z "Kresami" po Kresach zgodny 39,0
413/10/2013/4 GOK Lubaczów Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim zgodny 39,0
413/10/2013/2 GOK Stary Dzików Ciepłe i przyjazne świetlice. Instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie zgodny 37,0
413/10/2013/3 Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego gminy Lubaczów zgodny 37,0
413/10/2013/5 M-GOK Oleszyce U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych zgodny 36,3

- załącznik do uchwały Rady

 

Rok 2012
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/9/2012/1 Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drzewa i rozdrabniania gałęzi na zrębie zgodny 35,0
413/9/2012/2 Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu zgodny 33,0

- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/8/2012/1 Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy Termo-Instal poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w miejscowości Borowa Góra
zgodny 30,0

- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/7/2011/3 Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach zgodny 41,0
413/7/2011/1 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie zgodny 39,3
413/7/2011/2 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu zgodny 39,0

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady - ocena 

 

Rok 2011
---------------------------------------------------Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/5/2011/1 Izabela Madej Budowa budynku, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania zgodny 35,0

- załącznik do uchwały Rady


 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/3/2010/1 Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszania niezgodny -------

- załącznik do uchwały Rady

------------------------------------------------------------


Małe projekty


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/1/2010/4 Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy w Zalesiu zgodny 39,7
413/1/2010/6 Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie zgodny 39,0
413/1/2010/5 GOK Lubaczów Doświadczenia historii - przyszłości nauką zgodny 38,5
413/1/2010/2 Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia zgodny 38,4
413/1/2010/3 Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach zgodny 36,8
413/1/2010/1 OSP Młodów Nasza świetlica nasz drugi dom – Muzykować każdy może zgodny 27,8

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady - ocena
------------------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/2/2010/2 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików zgodny 41,3
413/2/2010/3 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie - etap I zgodny 40,7
413/2/2010/1 Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach zgodny 39,7

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady - ocena

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2604857