Archiwum ocen

 

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 31.12.2013 - 24.01.2014 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/13/2013/1 Maria Roman Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy zgodny 35,0

- protokół z posiedzenia Rady - ocena
- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/12/2013/1 Jacek Franciszek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych zgodny 30,0

- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------

 

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/11/2013/2 Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I zgodny 40,9
413/11/2013/1 Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze zgodny 39,0
413/11/2013/3 Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek szalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej zgodny 37,0

- protokół z posiedzenia Rady - ocena
- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------

 

Małe projekty

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/10/2013/1 OSP Oleszyce Publikacja "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie Miasta i Gminy Oleszyce zgodny 41,0
413/10/2013/6 SISG Lubaczów Z "Kresami" po Kresach zgodny 39,0
413/10/2013/4 GOK Lubaczów Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim zgodny 39,0
413/10/2013/2 GOK Stary Dzików Ciepłe i przyjazne świetlice. Instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie zgodny 37,0
413/10/2013/3 Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego gminy Lubaczów zgodny 37,0
413/10/2013/5 M-GOK Oleszyce U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych zgodny 36,3

- załącznik do uchwały Rady

 

Rok 2012
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/9/2012/1 Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drzewa i rozdrabniania gałęzi na zrębie zgodny 35,0
413/9/2012/2 Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu zgodny 33,0

- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/8/2012/1 Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy Termo-Instal poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w miejscowości Borowa Góra
zgodny 30,0

- załącznik do uchwały Rady
---------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/7/2011/3 Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach zgodny 41,0
413/7/2011/1 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie zgodny 39,3
413/7/2011/2 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu zgodny 39,0

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady - ocena 

 

Rok 2011
---------------------------------------------------Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/5/2011/1 Izabela Madej Budowa budynku, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania zgodny 35,0

- załącznik do uchwały Rady


 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/3/2010/1 Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszania niezgodny -------

- załącznik do uchwały Rady

------------------------------------------------------------


Małe projekty


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/1/2010/4 Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy w Zalesiu zgodny 39,7
413/1/2010/6 Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie zgodny 39,0
413/1/2010/5 GOK Lubaczów Doświadczenia historii - przyszłości nauką zgodny 38,5
413/1/2010/2 Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia zgodny 38,4
413/1/2010/3 Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach zgodny 36,8
413/1/2010/1 OSP Młodów Nasza świetlica nasz drugi dom – Muzykować każdy może zgodny 27,8

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady - ocena
------------------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/2/2010/2 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików zgodny 41,3
413/2/2010/3 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie - etap I zgodny 40,7
413/2/2010/1 Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach zgodny 39,7

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady - ocena

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.