Członkowie Stowarzyszenia

1. Zdzisław Zadworny - reprezentujący Gminę Cieszanów
2. Robert Serkis - reprezentujący Gminę Horyniec-Zdrój
3. Wiesław Kapel - reprezentujący Gminę Lubaczów
4. Janusz Waldemar Zubrzycki - reprezentujący Gminę Miejską Lubaczów
5. Krzysztof Szawara -reprezentujący Gminę Narol
6. Andrzej Gryniewicz - reprezentujący Gminę Oleszyce
7. Barbara Małecka - reprezentująca Gminę Stary Dzików
8. Tomasz Lorenc - reprezentujący Gminę Wielkie Oczy

oraz:

Gmina Cieszanów
9. Barbara Broź
10. Anna Brzyska - reprezentująca Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie
11. Urszula Kopeć - Zaborniak
12. Szymon Kuzyk
13. Łukasz Makuch - reprezentujący Centrum Handlowe „Brzyski” Franciszek Brzyski
14. Krystyna Obirek
15. Dariusz Petraszko
16. Adam Pryma
17. Agata Sigłowa - reprezentująca Stowarzyszenie Cieszanów.pl
18. Mirosław Turza - reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i        Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie
19. Daniel Ważny
20. Fryderyk Zaborniak
21. Ewa Zając
22. Stanisław Zarębski reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Siole

Gmina Horyniec –Zdrój
23. Adam Hałucha
24. Dariusz Hałucha-  reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarnś w Horyńcu-Zdroju
25. Krzysztof Juzwa - reprezentujący Sklep Wielobranżowy Hotelarstwo i Gastronomia Juzwa Władysław
26. Bogusław Stopa
27. Janusz Urban
28. Piotr Wojtyszyn
29. Zofia Zaborniak

Gmina Lubaczów:
30. Stefan Chomyszyn
31. Roman Cozac
32. Marta Dobrowolska
33. Jan Gancarz - reprezentujący Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów
34. Danuta Głuszyk – reprezentująca Sklep Wielobranżowy „Jaskółka”
35. Andrzej Mindziak
36. Maria Oleszycka
37. Jan Potym
38. Henryk Przeszłowski
39. Krzysztof Szczybyło

Gmina Miejska Lubaczów
40. Edwin Bogusz
41. Marek Chmiel - reprezentujący Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. T. Kościuszki
42. Krzysztof Szczepański - reprezentujący Zakład Wyrobów Galanteryjnych sp.z o.o.

Gmina Narol
43. Krzysztof Kałun
44. Witold Marek - reprezentujący Firmę Handlową Usługową Witold Marek
45. Mateusz Margol
46. Anna Nowicka - reprezentująca Galerię Kwiatów „ANNA”
47. Daniel Nowicki
48. Agnieszka Pałczyńska
49. Robert Pinkowicz
50. Maria Płazio - reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Narolskiej
51. Jan Wolańczyk

Gmina Oleszyce:
52. Małgorzata Bębnik
53. Elżbieta Igras
54. Piotr Janowski
55. Tadeusz Maksymowicz
56. Maria Nieckarz
57. Andrzej Osuch - reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Oleszycach
58. Maria Powroźnik -reprezentująca Firmę Usługi Pielęgniarskie
59. Renata Szałaj
60. Grażyna Zagrobelna - reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej
61. Maria Żaczek

Gmina Stary Dzików:
62. Stanisław Goraj
63. Tadeusz Jabłoński
64. Leszek Król
65. Stanisława Król
66. Krystyna Nieckarz-Jabłońska - reprezentująca F.H.U.KRIS
67. Danuta Otulak
68. Józef Ozimek
69. Zuzanna Ozimek – reprezentująca Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Stary Dzików
70. Edyta Panek
71. Elżbieta Samagalska 

Gmina Wielkie Oczy
72. Kazimierz Borchowiec
73. Tomasz Czołacz
74. Urszula Kaciuba
75. Dariusz Kikta
76. Zbigniew Pałczyński
77. Dorota Stanicka
78. Arkadiusz Stanicki
79. Ryszard Stanicki - reprezentujący Ochoniczą Straż Pożarną w Kobylnicy Wołoskiej
80. Ryszard Wojtasik - reprezentujący Firmę Wojtasik RyszardNasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.