Dokumenty - wnioski, porady, prezentacje

Formularze wniosków oraz instrukcje do nich, a także prezentacje i objaśnienia dotyczące projektów.

Odnowa i rozwój wsi 

Małe projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.