Harmonogram


Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_aktualny 


Archiwum

Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_ 
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji_
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji 
Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji  
Harmonogram naboru wniosków  o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji  

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.