Aktualności

II etap naboru

16.01.2010

W dniu 15 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa LGD przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich w Biurze LGD.

Spośród osób dopuszczonych do II etapu konkursu nie zgłosili się: Marek Grabas, Wojciech Kubiszyn, Jadwiga Lisiecka i Danuta Sigłowa. Osoby, które zostały dopuszczone warunkowo do II etapu musiały uzupełnić podpisem złożone w dokumentach konkursowych oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Był to warunek umożliwiający im uczestnictwo w dalszej procedurze rekrutacji. Ostateczna lista osób biorących udział w II etapie konkursu:

 
Lp. Nazwisko i imię Miejsce Zamieszkania Decyzja Komisji
1 Artymowicz Aneta Lubaczów dopuszczona
2 Brzyska Wiesława Łukawiec dopuszczona
3 Charysz Magdalena Lubaczów dopuszczona
4 Czura Agnieszka Lubaczów dopuszczona
5 Gańko Justyna Lubaczów dopuszczona
6 Górecka Joanna Lubaczów dopuszczona
7 Jabłońska Anna Cewków dopuszczona
8 Kopciuch Wioletta Lubaczów dopuszczona
9 Krzych Małgorzata Horyniec-Zdrój dopuszczona
10 Misztal Barbara Lubaczów dopuszczona
11 Pachołek Joanna Dachnów dopuszczona
12 Petrykowski Rafał Horyniec-Zdrój dopuszczony
13 Styczeń-Soroń Aneta Cieszanów dopuszczona
14 Szalko Wojciech Lisie Jamy dopuszczony
15 Załuska-Kinach Joanna Lubaczów dopuszczona
16 Żukowicz Ewa Lubaczów dopuszczona


Rozmowy kwalifikacyjne z dopuszczonymi kandydatami ropoczęto od sprawdzenia znajomości języka angielskiego oraz wiedzy w zakresie obsługi komputera i programów biurowych. Były to wymagania niezbędne, zamieszczone w konkursie na stanowisko, ich spełnienie umożliwiało kandydatom uczestnictwo w dalszej części rozmowy kwalifikacyjnej. Z etapu tego zostali zwolnieni kandydaci legitymujący się międzynarodowymi certyfikatami z języka angielskiego lub świadectwami ukończenia kursów w zakresie obsługi komputera. Komisja Konkursowa oceniała wiedzę i przygotowanie kandydatów zgodnie z procedurą naboru pracowników zawartą w Lokalnej Strategii Rozwoju, a swoje oceny zamieściła w Kwestionariuszach Oceny Kadydata.

Ostateczny wynik rozmów kwalifikacyjnych - ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" - zostanie zamieszczony na naszej stronie oraz na stronach gmin w dniu 22 stycznia 2010 r. (piątek) .

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.