Aktualności

V Walne Zebranie Członków LGD

22.01.2010

W dniu 21 stycznia 2010 r. odbyło się V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Podjęte zostały uchwały w sprawach:
1. Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
- procedury wyboru i oceny operacji
- lokalnych kryteriów naboru
- harmonogramu działań
- procedury naboru pracowników
- innych.
2. Zmian w Regulaminie Rady LGD, uwzględniających aktualne procedury z LSR.
3. Zmian w Statucie LGD.

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.