Aktualności

Zmiany kadrowe w Biurze LGD

01.02.2010

Od 1 lutego w Biurze LGD zostało obsadzone stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych.
Na stanowisku tym rozpoczął pracę Pan Wojciech Szalko, który okazał się najlepszy w postępowaniu rekrytacyjnym. Tym samym w Biurze pracuje już dwie osoby: kierownik i wspomniany powyżej specjalista. Obsługę księgowo-kadrową Zarząd LGD postanowił powierzyć firmie Biuro Obrachunkowe Maria Wojtków z uwagi na zbyt szczupłe środki finansowe w budżecie LGD, nie umożliwiające zatrudnienie księgowego na stałą umowę o pracę. Podjęto też decyzję, że przewidziane w Lokalnej Strategii Rozwoju stanowisko specjalisty ds. współpracy i promocji zostanie w przyszłości przeznaczone dla stażystów, z tych samych powodów finansowych.

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.