Aktualności

Konkurs na znak graficzny trasy rowerowej - wyniki!

10.08.2017

 
 
Komisja Konkursowa zdecydowała się nie rozstrzygnąć konkursu na znak graficzny (logotyp) trasy rowerowej „Szlakiem kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej” i nie wybrała zwycięskiego projektu.  

Komisja Konkursowa 9 sierpnia br. zapoznała się z propozycjami na znak graficzny (logotyp) trasy rowerowej. Niestety wśród nich nie znalazła się taka, która spełniałaby wymagania zawarte w regulaminie konkursu i oczekiwania organizatora. Licznik odwiedzin:

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.