Ogłoszenie nr 3/2018

Posiedzenie Rady dot. oceny i wyboru wniosku

09.11.2018

 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 

I
nformujemy, że dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Leśnej Chacie, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej". Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 3/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), który odbył się w terminie od 18.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór Protokolanta.
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosku przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwały dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Licznik odwiedzin:

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.