Aktualności

Zakończenie i wyniki naboru 1/2019/G

22.07.2019

Projekt grantowy  
 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 17 lipca br. zakończyła naborów wniosków nr 1/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach PROJEKTÓW GRANTOWYCH, w zakresie promowania obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

W ramach naboru nr 1/2019/G do Biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” wpłynęło 4 wniosków o powierzenie grantów na łączną kwotę 124 461,00 zł. Limit dla naboru nr 1/2019/G wynosi 124 817,00 zł. 

W dniu 22 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych. Zgodnie z listą zadań wybranych do dofinasowania zostało wybranych cztery zadań w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Wyniki naborów oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW 


Licznik odwiedzin:  

 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.