Aktualności

Posiedzenie Rady dot. oceny i wyboru wniosków

28.11.2019

 
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 

Informujemy, że dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Domu Weselnym Biały Dworek w Starym Dzikowie, F.H.U. KRIS Krystyna Nieckarz-Jabłońska, ul. Kościuszki 104, 37-632 Stary Dzików odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej". Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019 i 2/2019,  które odbyły się w terminie od 16.10.2019 r. do 30.10.2019 r.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór Protokolanta.
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosków przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru operacji oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 


Licznik odwiedzin:   

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.