Gminy LGD - obszar naszego działania

Realizacja projektu grantowego!

07.08.2019

 Grant 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizuje projekt grantowy pn. „Promocja produktów i usług lokalnych obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej poprzez realizację inicjatyw o charakterze promocyjnym i edukacyjnym”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Promocja produktów i usług lokalnych obszaru LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" poprzez organizację 5 inicjatyw o charakterze promocyjnym i edukacyjnym.

W ramach planowanego projektu grantowego zaplanowano organizację inicjatyw promocyjno- edukacyjnych poprzez zorganizowanie festiwalu tradycyjny Ziemi Lubaczowskiej, festiwalu turystyki wszelkiej -wędrowanie ze smakiem, oraz wydarzenia promującego produkt lokalny, których celem jest kompleksowa promocja całego obszaru objętego LSR w tym tradycyjnych produktów i usług lokalnych obszaru LGD z zakresu kultury ludowej, kulinariów
i rękodzielnictwa. Organizacja wydarzenia edukacyjnego poprzez zorganizowanie spotkań trzech kultur, których celem jest promocja lokalnych tradycji, skupiających się na trzech kulturach: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.   

Projekt grantowy wpłynie na kompleksową promocję całego obszaru Ziemi Lubaczowskiej i ukaże różnorodność dostępnych ofert turystycznych, walorów przyrodniczych, możliwość skorzystania z dostępnych tras turystycznych i innych ofert w zakresie produktów czy usług lokalnych wykreowanych na bazie ekologicznych, naturalnych surowców.   

Wszyscy grantobiorcy w ramach swoich zadań nie będą uzyskiwać dochodu. Żadne z planowanych do realizacji zadań nie wiąże się z odpłatnością za uczestnictwo w festiwalach, wydarzeniach, spotkaniach - wszystkie inicjatywy mają charakter ogólnodostępny i nie służą indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych.   

Wartość projektu grantowego: 124 461,00 zł.

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.