Małe projekty

Dokumenty dotyczące przyznania dofinansowania:

Wnioski, formularze, instrukcje


Dokumenty niezbędne do oceny wniosku przez LGD:

- Elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive) - oprócz wersji papierowej

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
- Wniosek o ponowną ocenę operacji


Wzór umowy na dofinansowanie operacji:

Umowa


Sprawozdawczość beneficjenta:

Formularze, instrukcje


Refundacja kosztów:

Wnioski, formularze, instrukcje


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 36  > >>

Zaproszenie na konferencję

Ty też możesz zostać animatorem lokalnym! 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowksiej 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnetrznych. 

więcej ...Licznik odwiedzin: 1517495