Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dokumenty dotyczące przyznania dofinansowania:

Wzory wniosków, formularze, instrukcje


Dokumenty niezbędne do oceny wniosku przez LGD:

- Elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive) - oprócz wersji papierowej

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
- Wniosek o ponowną ocenę operacji


Wniosek o zaliczkę:

Dokumenty do wniosku o zaliczkę


Sprawozdawczość beneficjenta:

Formularze, instrukcje


Refundacja kosztów:

Wnioski, formularze, instrukcje 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...



















Licznik odwiedzin: 2609662