NaboryOdnowa i rozwój wsi


termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY


 Małe projekty


termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY


 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


termin składania wniosków: 28.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY


 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


termin składania wniosków: 28.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY
Odnowa i rozwój wsi


termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY


 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY


 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY


 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY


 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


termin składania wniosków: 22.09.2010 - 21.10.2010 - ZAKOŃCZONY


 Małe projekty


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!


 

Odnowa i rozwój wsi


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.