Oś czasowa

Przygotowanie naboru - LGD   wniosek do UM o ogłoszenie naboru  
   
         
  20 dni    
         
  ogłoszenie naboru  
   
         
  24 dni  
         
Nabór wniosków - LGD   rozpoczęcie naboru  
   
         
  14-30 dni  
         
  zakończenie naboru  
   
Wybór i ocena wniosków - LGD          
do 21 dni      
         
ocena zgodności wniosków z LSR      
     
       
    do 24 dni
         
         
wybór wniosków, przekazanie list wniosków i samych wniosków do UM lub ARiMR

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.