Przystąp do nas

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest partnerstwem otwartym dla nowych członków. Zasady i procedury przyjmowania nowych członków są określone w statucie. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
c) złoży pisemną deklarację członkowską.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.


Formularze deklaracji członkowskich:

- dla osób fizycznych  

- dla osób prawnych  


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 36  > >>

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 13.06.2019 r. 

więcej ...

Zaproszenie na konferencję

Ty też możesz zostać animatorem lokalnym! 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowksiej 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnetrznych. 

więcej ...Licznik odwiedzin: 1585452