Wydarzenia - 2011

Konkurs Bożonarodzeniowy 2011
21 grudnia 2011 - Rzeszów

21 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zapachniało Wigilią. Z całego Podkarpacia zjechały reprezentacje lokalnych grup działania by wziąć udział w kolejnym Konkursie Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Rzeszowie. Wydarzenie miało na celu wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i aranżacji stołu wigilijnego oraz poznawanie i kultywowanie lokalnych tradycji bożonarodzeniowych całego regionu.

Prezentacje poszczególnych grup oceniała Kapituła Konkursowa, która wyłoniła laureatów na podstawie następujących kryteriów:
1. Ilość potraw na stole wigilijnym
2. Powiązanie z tradycją
3. Estetyka prezentacji
4. Opis sposobu sporządzania
5. Pracochłonność i różnorodność potraw
6. Smak potrawy wskazanej do oceny w finale konkursu.

LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Futorach, jedno z najmłodszych na terenie LGD. Udział w konkursie, oprócz zasadniczych jego celów – promocji i kultywowania tradycji – miał również wartość dodaną w postaci nabytych doświadczeń podczas realizacji tego typu przedsięwzięć. Bezpośrednia konfrontacja z prezentacjami innych Kół Gospodyń Wiejskich dała możliwość poznania tradycyjnych kulinariów i obyczajów pozostałych uczestników Konkursu oraz porównania z tradycjami kultywowanymi na obszarze naszej LGD.

Emocje konkursowe przeplatane wspaniałymi zapachami potraw wigilijnych oraz występy Kapeli Władysława Pogody stworzyły niepowtarzalną atmosferę przedświątecznej radości, która udzieliła się zarówno uczestnikom jak też odwiedzającym stoiska gościom i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego. Radości dopełniły otrzymane upominki i nagrody dla uczestników oraz życzenia świąteczno – noworoczne od Samorządu Województwa Podkarpackiego, składane podczas podsumowania Konkursu.

Spokojnych, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku przekazujemy od wszystkich uczestników imprezy, mieszkańcom terenu LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i całego Podkarpacia. (inf.wł.)


Zobacz zdjęcia z Konkursu

--------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs na Najciekawszą Trasę Rowerową I edycja
listopad 2011 - styczeń 2012

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłosiła w dniach 16 listopada - 15 grudnia br. Konkurs na Najciekawszą Trasę Rowerową wyznaczoną na obszarze działania LGD. Konkurs miał za zadanie promocję obszaru gmin LGD, popularyzację wiedzy o zasobach naturalnych, atrakcjach, ważnych obiektach, dostarczenie wartościowych informacji turystom. W Konkursie brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych z gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików. Nadesłano 9 prac, w tym 8 zespołowych i jedną indywidualną.

W dniu 20 grudnia komisja konkursowa oceniła nadesłane prace. Zgodnie z punktacją przyznano trzy miejsca za najlepsze prace. Zgodnie z oceną komisji konkursowej przyznano trzy miejsca za najlepsze prace. Dwa pierwsze miejsca należały do uczennic Gimnazjum w Oleszycach, a trzecie miejsce zostało zdobyte przez uczennice z Zespołu Szkół ze Starego Dzikowa.

W dniu 24 stycznia 2012 r. odbyło się podsumowanie I edycji Konkursu na Najciekawszą Trasę Rowerową zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej. Nagrodzone zostały prace biorące udział w tym Konkursie. Miejscem spotkania była sala przy Ochotniczej Staży Pożarnej w Oleszycach. Na spotkanie przybyli wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami. Dyplomy i nagrody wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Pan Andrzej Gryniewicz i Prezes Zarządu LGD Pan Jan Gancarz. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci najnowszych gier komputerowych. Również pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali upominki indywidualne. Szkoły, do których uczęszczają zwycięzcy, otrzymali monitory LCD do komputerów. (inf.wł.)


film z uroczystego wręczenia nagród

--------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd szkoleniowy
8-9 grudnia 2011 - Zawada Pilicka

W dniach 8-9 grudnia 2011 r. odbyło się szkolenie dla LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, na terenie LGD „Perła Jury” w Zawadzie Pilickiej. W skład grupy weszli przedstawiciele instytucji gminnych, reprezentanci Rady i Zarządu, członkowie LGD oraz lokalni przedsiębiorcy. Dwudniowe szkolenie, którego celem było wykorzystanie dobrych praktyk w doskonaleniu procesu zarządzania Lokalną Strategią Rozwoju, wymiana doświadczeń oraz praktyczne prezentacje produktów lokalnych, połączono z panelem warsztatowym.

W pierwszym dniu szkolenia, po kilkugodzinnym wykładzie, nastąpił panel warsztatowy. Panel ten dotyczył tworzenia baz dobrych praktyk służących doskonaleniu procesu zarządzania lokalną strategią rozwoju. Uczestnicy w tej części wykazali się dużą aktywnością i w rezultacie według ustalonego schematu powstała baza praktyk.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od zapoznania się z przykładami dobrych praktyk, a następnie odbyła się wizyta studyjna, której przewodniczył wiceprezes LGD „Perła Jury”. Nasz przewodnik zaprezentował nam kilka obiektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków PROW za pośrednictwem LGD. Nasza grupa zobaczyła m.in. zmodernizowaną świetlicę po renowacji starej szkoły w miejscowości Przyłubsko gm. Kroczyce. Ciekawostką jest to, że projekt odnowy budynku został zainicjowany przez tamtejszych mieszkańców i środki finansowe pochodziły z tzw. małych projektów. Została nam także zaprezentowana świetlica w miejscowości Dobrogoszczyce, która została zrealizowana ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Warto dodać, że hotel, z którego usług korzystaliśmy, tez został dofinansowany ze środków PROW. Spotkanie z przedstawicielem tamtej LGD było dla nas okazją do poznania dorobku i realizowanych działań na rzecz lokalnych społeczności oraz wymianą doświadczeniami.

Przebywając na obszarze jury krakowsko- częstochowskiej, mieliśmy okazję do zwiedzenia ruin średniowiecznego zamku królewskiego znajdującego się we wsi Olsztyn. Ruiny te są jedną z atrakcji na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd. (inf.wł.)


Zobacz zdjęcia z wyjazdu

--------------------------------------------------------------------------------------

I Turniej Gmin LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
25 września 2011 - Stary Dzików

I Turniej Gmin z obszaru LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” miał miejsce 25 września 2011 na stadionie sportowym w Starym Dzikowie. Nadrzędnym celem imprezy było pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR oraz budowania kapitału społecznego na tym obszarze, prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR. LGD było organizatorem imprezy oraz poniosło całkowity koszt organizacji. Wydarzenie zgromadziło ok. 300 kibiców.

Niestety, w Turnieju nie wzięła udziału reprezentacja Gminy Oleszyce, skutkiem czego turniej tym razem przerodził się w pojedynek Gmin Stary Dzików i Lubaczów. Z uzyskanych informacji wiemy, że Gmina Oleszyce miała ogromne problemy z wystawieniem reprezentacji, z uwagi na obowiązki służbowe członków ekipy oraz zbieżność terminu imprezy z innymi, wcześniej planowanymi. Jednocześnie uzyskaliśmy zapewnienie o tym, że reprezentacja Gminy Oleszyce będzie uczestniczyć w kolejnych edycjach imprezy, jak również zaangażuje się w ich organizację.

Turniej rozpoczął się o godz. 14.00 na stadionie w Starym Dzikowie. Po prezentacji ekip obu uczestniczących gmin, Prezes LGD Pan Jan Gancarz poinformował zebranych, uczestników i kibiców, że organizacja imprezy możliwa była dzięki środkom finansowym pozyskanym z PROW 2007-2013.

Pierwszą konkurencją drużynową była siatkówka drużyn mieszanych. Reprezentacja Gminy Lubaczów dość łatwo pokonała team Starego Dzikowa 3:0 w setach.

W kolejnej konkurencji – wieloboju wójtów zmierzyli się z-cy wójtów Starego Dzikowa i Lubaczowa. W ogólnym bilansie (strącanie puszek, bieg z piłką tenisową, skok w dal z miejsca) zwyciężył Pan Bogusław Gilarski (Stary Dzików) pokonując Pana Krzysztofa Kozioła (Lubaczów).

Mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami obu gmin dostarczył najwięcej emocji. Damsko-męskie reprezentacje gmin walczyły z ogromnym zaangażowaniem, dodatkowo motywowane przez publiczność. Zwyciężyła drużyna Gminy Lubaczów. Po meczu przeprowadzono turniej rzutów karnych, jako dodatkową atrakcję i podziękowanie za doping dla kibiców. Reprezentacje uzgodniły, że wynik turnieju nie będzie wliczany w końcowy rezultat zmagań na boisku.

Turniej przewodniczących rad gmin polegał na przerąbaniu siekierą surowego pieńka o średnicy ok. 20 cm. Następnie bohaterowie konkurencji odbyli przejazd na taczkach popychanych przez kolegów radnych gminnych. Zwycięzcą konkurencji został Pan Roman Cozac – przewodniczący Rady Gminy Lubaczów.

Ostatnią sportową konkurencją był pojedynek siłaczy. Jego uczestnicy mieli wzorem strong-manów przetoczyć przez połowę długości stadionu ogromną oponę traktorową, zaś wrócić na miejsce startu tocząc patykiem rafkę rowerową, naśladując już niemal zapomnianą zabawę dziecięcą. Konkurencję wygrał reprezentant Gminy Lubaczów – Pan Jerzy Gancarz.

W przerwach pomiędzy konkurencjami spikerzy podawali informacje dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zachęcali potencjalnych beneficjentów do korzystania ze środków finansowych w ramach naborów organizowanych przez LGD, jak również informowali o projektach, które już uzyskały dofinansowanie. Przez cały czas trwania Turnieju czynne było stoisko informacyjne LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, gdzie można było otrzymać bieżące informacje i materiały dotyczące wspomnianych zagadnień. Czynna była „kuchnia polowa”, która przygotowała bezpłatne posiłki dla uczestników turnieju. Można było zjeść wspaniałą grochówkę, kiełbaskę z grilla, zaspokoić pragnienie kawą lub wodą mineralną.

Zanim prowadzący imprezę – prezes LGD, Pan Jan Gancarz oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pan Leszek Król przystąpili do ogłaszania wyników rywalizacji i wręczania nagród, przeprowadzono krótki konkurs wiedzy o PROW pomiędzy wytypowanymi członkami obu reprezentacji. Wiedza uczestników konkursu okazała się na tak dobrym poziomie, że postanowiono przyznać dwie dodatkowe, równorzędne nagrody obu reprezentacjom.

Podsumowując imprezę, Prezes LGD Pan Jan Gancarz wyraził nadzieję, że formuła turnieju zostanie równie życzliwie potraktowana w kolejnych edycjach i można mieć nadzieję, że na trwałe wpisze się we wzajemne kontakty pomiędzy gminami z obszaru LGD oraz w kalendarz znaczących wydarzeń na Ziemi Lubaczowskiej. Jednocześnie wyraził podziękowania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie za przygotowanie obiektu zmagań sportowych – stadionu w Starym Dzikowie. Ponadto powtórzył informację o tym, że zorganizowanie Turnieju Gmin możliwe było dzięki środkom finansowym z PROW 2007-2013 pozyskanym przez Lokalną Grupę Działania.

W swoim krótkim końcowym wystąpieniu, z-ca wójta Gminy Stary Dzików Pan Bogusław Gilarski podziękował Lokalnej Grupie Działania za cenną inicjatywę zorganizowania turnieju oraz zażartował, że w kolejnej edycji turnieju przyszły gospodarz – Gmina Lubaczów - powinna wykazać się podobną kurtuazją i pozwolić zwyciężyć gościom.

Po wręczeniu nagród i dyplomów dla uczestników Turnieju, rozpoczęła się zabawa taneczna, którą z własnej inicjatywy dla sportowców i kibiców zorganizował GOK w Starym Dzikowie. (inf.wł.)


Zobacz zdjęcia z Turnieju

--------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd szkoleniowy
22-23 września 2011 - Łukowe

W wyjeździe szkoleniowym, który odbył się w dniach 22-23 września br., wzięła udział 12-osobowa grupa przedstawicieli Rady i Zarządu, pracownicy biura LGD oraz osoby będące liderami lokalnych społeczności w poszczególnych gminach z obszaru działania LGD. Dwudniowe szkolenie, którego główną tematyką była ewaluacja LSR, połączone było z praktycznymi warsztatami i panelem dyskusyjnym.

Pierwszy dzień szkolenia wypełniony był 6 godzinnym wykładem połączonym z aktywną dyskusją uczestników. Zakończeniem tego etapu szkolenia było wypełnienie ankiet ewaluacyjnych przez wszystkich uczestników wyjazdu szkoleniowego. Wyniki ankiet jednogłośnie wskazywały na bardzo dobrą organizację zajęć pod względem merytorycznym i wysoki poziom wiedzy prowadzących. Drugi dzień poświecony był przede wszystkim praktycznym warsztatom, które cieszyły się dużym zaangażowaniem uczestników i ich aktywny wkład przyczynił się do podniesienia atrakcyjności szkolenia. Na zakończenie prowadząca zajęcia podsumowała dwa dni wspólnej pracy i podziękowała wszystkim uczestnikom szkolenia.

Dzięki możliwości uczestnictwa w tego typu kursach i aktywnym zaangażowaniu w panelach dyskusyjnych można mieć pewność, że wyjazdy takie podnoszą kwalifikacje uczestników, co w dużej mierze przyczynia się do sprawności i efektywności pracy LGD. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony nocleg w jednym z bieszczadzkich ośrodków w miejscowości Łukowe, możliwość zwiedzania gminy Zagórz oraz przyjemność podziwiania tamtejszych krajobrazów.(inf.wł.)


Zobacz zdjęcia z wyjazdu

--------------------------------------------------------------------------------------

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 2011
7 sierpnia 2011 - Basznia Dolna

Siódma już edycja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła ściągnęła do Baszni Dolnej kilkutysięczny tłum. Zainteresowanie wydarzeniem rośnie, co widać najlepiej po festiwalowym placu, który w niedzielę 7 sierpnia zapełniony był na przestrzeni pięciu hektarów! Tegoroczna edycja poszerzona została o Galę Myśliwską, dlatego też festiwal rozpoczęła Msza Św. w Konkatedrze Lubaczowskiej w intencji myśliwych z całego Podkarpacia, z oprawą orkiestry dętej z Żurawicy.

Wydarzenie rozgrywało się w Baszni Dolnej. Na początek otwarto konkurs kulinarny na najlepszą kresową potrawę. Wszystkich uczestników starających się o laur zwycięstwa było 43. Pod przewodnictwem Ewy Wachowicz komisja oceniała potrawy ze względu na wyjątkowy smak, zgodność z tradycjami regionu i estetyką podania. W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia wygrało Koło Gospodyń z Nowego Sioła z „Gołąbkami z Nowego Sioła z mastygą”, w kategorii Restauracje i Gospodarstwa Agroturystyczne – pierwszą nagrodę otrzymało Gospodarstwo Agroturystyczne Bożeny i Leszka Załuskich za „Pieczone przepiórki w sosie żurawinowym”, natomiast w kategorii Producenci Żywności wygrało P.P.H.U. „Hypiak” Miody Podkarpackie Lesław Hypiak z „Podkarpackim miodem wielokwiatowym”.


W tym samym czasie dla kilkuset chętnych gotowany i pieczony był gulasz węgierski z marynowanego dzika. Nietypowa koncepcja na przygotowanie tej potrawy była inwencją Gezy Speth, burmistrza Diosdu i Prezesa Związku Gmin Subregionu Erd (Węgry). Na scenie festiwal prezentowany był pod względem wielokulturowości Europy Wschodniej. Na przemian występowały tu zespoły Niespodzianka i Kresy oraz zespół węgierski z Szazhalombatta. Wśród uczestników Festiwalu były również partnerskie gminy z Vinnego i Niemirowa.

Szczególną atrakcyjność wydarzeniu nadali myśliwy, którzy w tym roku byli współorganizatorami Festiwalu. Publiczności zaprezentowali tradycyjne ślubowanie, muzykę myśliwską w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka i wiele innych atrakcji. Dla miłośników historii wystawiono drugą część bitwy hetmana Sobieskiego pod Niemirowem. Ordy tatarskie, konie, płonące chaty i odbicie jasyru przez polskiego przyszłego króla z zapartym tchem śledził kilkutysięczny tłum. Również takie same tłumy z wielkim entuzjazmem przyjęły występ kabaretu pod Wyrwigroszem.

Organizatorami Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła byli Wójt Gminy Lubaczów - Wiesław Kapel, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Mirosław Karapyta i Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu - Józef Rząsa. Na zaproszenie organizatorów w festiwalu wzięli udział podkarpaccy posłowie, samorządowcy z całego regionu, w tym również powiatu lubaczowskiego, przedstawiciele regionalnych i lokalnych instytucji współpracujących z gminą oraz samorządowe delegacje zagraniczne z Węgier, Ukrainy i Słowacji, z którymi Gmina Lubaczów realizuje partnerstwo międzynarodowe.
(www.lubaczow.com.pl)

Zobacz zdjęcia z festiwalu


--------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Majówka Pszczelarska 2011
29 maja 2011 - Młodów

W gminie Lubaczów odbyła się już szósta Wojewódzka Majówka Pszczelarska. Co roku organizowana na terenie gminy Lubaczów potwierdza, że podkarpackie pszczelarstwo jest najbardziej związane właśnie z lubaczowską ziemią. Tym razem organizatorzy do uczestnictwa w Majówce zaprosili również Lokalne Grupy Działania, które prezentowały swoje osiągnięcia na wszystkich płaszczyznach działania i udzielały informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu Leader.

Majówkę rozpoczęła konferencja pszczelarska, na której wszyscy zainteresowania hodowcy pszczół mogli wymienić się doświadczeniami. Po niej w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej odprawiona została koncelebrowana Msza Św. z udziałem kapelana pszczelarzy ks. Jerzego Sopla, miejscowego proboszcza ks. Mariusza Kota i proboszcza z Krowicy Samej ks. Jana Mudy. Na plenerowym placu zainteresowani tematyką pszczelarstwa mogli spróbować najprzeróżniejszych miodów i wyrobów pochodnych. Jak co roku wybrano Najsmaczniejszy Miód Ziemi Lubaczowskiej – w ocenie głosujących w konkursie najsmaczniejsze miody wystawili Jan Zawada, Marek Studencki i Lesław Hypiak.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych pszczelarzy. Z rąk Romana Bartonia - Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie i Jana Rawskiego – Prezesa Koła Pszczelarzy w Lubaczowie odebrali je –Jarosław Bartoszko – uhonorowany statuetką ks. Jana Dzierżonia oraz Józef Malec i Bronisław Zadworny – wyróżnieni medalami ks. Jana Dzierżonia. Jak co roku Wojewódzki Związek Pszczelarzy postanowił odznaczyć tych, którzy w produkcji miodu mają szczególne osiągnięcia – przyznając 6 złotych odznak i po 5 srebrnych oraz brązowych Polskiego Związku Pszczelarzy. Na wniosek Koła Pszczelarzy w Lubaczowie złote odznaki PZP przyznano również Małgorzacie Chomycz - Wojewodzie Podkarpackiemu i Mirosławowi Karapycie – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Pszczelarstwo na Lubaczowszczyźnie jest tradycyjnym zajęciem z wielopokoleniowym doświadczeniem. Dodatkowo lubaczowskie miody – wielokwiatowy leśny i lipowy znajdują się na ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych, co potwierdza ich jakość i unikalny smak, z zachowaniem receptury produkcji z dziada pradziada. Z pewnością więc to nie przypadek, że Majówka Pszczelarska cieszy się rosnącym zainteresowaniem, nawet tych, którzy miodów jedynie próbują, bo obok takich smakołyków trudno przejść bez łakomstwa. (www.lubaczow.com.pl)

Zobacz zdjęcia z majówki


--------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Wielkanocny 2011
03 maja 2011 - Ropczyce

Tak jak w minionym roku, Zarząd Województwa Podkarpackiego i Sekretariat Regionalny KSOW byli organizatorami kolejnej edycji konkursu wielkanocnego, którego finał odbył się 3 maja 2011 r. w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach. Celem Konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i koszy wielkanocnych oraz poznawanie i kultywowanie tradycji wielkanocnych regionu. Uczestnikami Konkursu były Lokalne Grupy Działania (LGD) z terenu województwa podkarpackiego.


Podczas finału każda z przybyłych 19 LGD prezentowała tradycyjnie zastawiony stół wielkanocny oraz wystawiała kosz wielkanocny, który był również oceniany w ramach Konkursu. Oceny dokonała Kapituła Konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, która w swojej pracy kierowała się kryteriami uwzględniającymi lokalne tradycje, pracochłonność, estetykę, bogactwo zastawy stołu i różnorodność prezentowanego kosza.

Naszą LGD reprezentowała „Grupa 36” z Nowego Dzikowa, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie. Jest to nieformalne stowarzyszenie kilkunastu pań, które za cel wyznaczyły sobie zdrowy i aktywny tryb życia, z wykorzystaniem sportu, tańca oraz odpowiedniej diety. Prezentowane podczas konkursu smakołyki nieco odbiegały od przyjętych przez nie szablonów, jednak zgodnie z mądrością ludową, to co stare i tradycyjne jest najlepsze. Szczególnie, że te przysmaki, robione według babcinych receptur stają się coraz wartościowszym bogactwem naszego regionu.

Wszystkim paniom za wkład w przygotowanie prezentacji konkursowej dziękujemy i życzymy sukcesów w realizacji swoich zamierzeń na niwie społecznej jak i w życiu prywatnym. (inf.wł.)

Zobacz zdjęcia z finału


--------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd na Targi Agrotravel 2011
15-16 kwietnia 2011 - Kielce

W celu pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR, budowania kapitału społecznego na tym obszarze niezbędne jest organizowanie szkoleń dla lokalnych liderów - fachowe przygotowanie lokalnych liderów. Przygotowanie lokalnych liderów zapewnia, że będą oni służyć jako źródła informacji o działaniach LGD, o możliwościach i zasadach pozyskania środków finansowych.

Nasza LGD zorganizowała w dniach 15-16.04 br. wyjazd szkoleniowo-poglądowy dla 16-osobowej grupy lokalnych liderów. W skład grupy weszli przedstawiciele instytucji gminnych, członkowie LGD oraz lokalni przedsiębiorcy. Osoby te na co dzień uczestniczą w przedsięwzięciach LGD, bądź też wspierają je czy pomagają w organizacji.

Tematyka targów Agrotravel jest zgodna z założeniami LSR - Cel ogólny I Podniesienie jakości życia na obszarze objętym LSR poprzez rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu: Cel szczegółowy I.1 Rozwój usług turystycznych, Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej.

Pobyt uwzględniał zwiedzanie stoisk, wystaw, rozmowy z wystawcami, uczestnictwo w seminariach targowych. Uczestnicy mieli możliwość poznania dorobku wielu organizacji pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, głównie tych, których działalność jest ściśle związana z turystyką i agroturystyką. (inf.wł.)

Zobacz zdjęcia z Targówwydarzenia 2015

wydarzenia 2014

wydarzenia 2013

wydarzenia 2012

wydarzenia 2010

wydarzenia 2009


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.