Wydarzenia - 2015

Konferencja podsumowującą działalność LGD
19.06.2015 r.

19 czerwca 2015r. w Baszni Dolnej w Kresowej Osadzie odbyła się Konferencja podsumowująca działalność LGD na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, członkowie LGD oraz beneficjenci.
W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików w okresie 2007-2013.
Został również zaprezentowany folder promujący efekty realizacji podejścia LEADER w ramach Osi 4 PROW na lata 2007-2013 wydany przez naszą LGD. Po konferencji odbyła się uroczysta obiadokolacja oraz występ kapeli ludowej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.Spotkania konsultacyjne
26.08-22.09.2015 r.


W dniach od 26.08.2015r. do 22.09.2015 r. Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" spotkała się z mieszkańcami gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. Spotkania te były jedną z metod partycypacyjnych technik tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. W trakcie tych spotkań mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów oraz potrzeb. Wzięli udział w przeprowadzeniu analizy SWOT oraz wypracowaniu celów i przedsięwzięć. W proces partycypacji zaangażowali się i popierali przedstawiciele z różnych sektorów. m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, członkowie organizacji społecznych oraz mieszkańcy. Lokalna Grupa Działania dołożyła wszelkich starań aby w konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wymienionych sektorów w miarę zachowanych proporcjach. Mieszkańcy zaprezentowali pomysły na projekty jakie chcieliby w przyszłości zrealizować. Spotkania przyczynią sie do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w sposób oddolny angażując lokalną społeczność.
wydarzenia 2014

wydarzenia 2013

wydarzenia 2012

wydarzenia 2011

wydarzenia 2010

wydarzenia 2009


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.