Wyniki naborów

 

                                                                                                Data publikacji: 20.06.2018 r.


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018/G i naboru 1/2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 3/2018/G (wzmocnienia kapitału społecznego), oraz oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 1/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), które odbyły się w dniach od 23.04.2018 r. do 9.05.2018 r.

Poniżej publikujemy listy zadań i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań i listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 19 czerwca 2018 r. 

NABÓR 3/2018/G

Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

 

NABÓR 1/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji: 19.04.2018 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2018/G i 2/2018/G

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborach 1/2018/G – zachowania dziedzictwa lokalnego i 2/2018/G – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 16 kwietnia 2018 r. 

NABÓR 1/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
 
NABÓR 2/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji 27.07.2017 r.
 

W dniu 24 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach 4/2017 –„Podejmowanie działalności gospodarczej” i 5/2017 –„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 24 lipca 2017 r.  

NABÓR 4/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 


NABÓR 5/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data pulikacji  30.06.2017 r. 
 
 

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 2/2017

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym został rozpatrzony ponownie protest złożony przez wnioskodawcę w ramach naboru 2/2017. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 
Protokół z posiedzenia Rady z 26 czerwca 2017 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 


Data publikacji 28.04.2017 r. 


Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 2/2017

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym zostały rozpatrzone protesty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru 2/2017. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
 
Protokół z posiedzenia Rady z 27 kwietnia 2017 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Data publikacji 7.04.2017 r.
 
W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach:
1/2017 – „Rozwijanie działalności gospodarczej” 
2/2017 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”.
Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 4 kwietnia 2017 r.  

NABÓR 1/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 


NABÓR 2/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.