Wyniki naborów

 


 Data publikacji, 6 grudnia 2019 r.


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2019 i 2/2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej i naboru 2/2019 - niekomercyjna infrastruktura turystyczna, które odbyły się w dniach od 16.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 5 grudnia 2019 r. 

NABÓR 1/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

NABÓR 2/2019

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data publikacji: 13 listopada 2019 r. 


Wyniki posiedzenia Rady LGD w dniu 8.11.2019 r. 

W dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące opiniowania zmian umów przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 

Protokół z posiedzenia Rady z 8 listopada 2019 r. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji: 22 lipca 2019 r. 


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2019/G

W dniu 22 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 1/2019/G –promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 22 lipca 2019 r. 

NABÓR 1/2019/G

Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Data publikacji, 16 listopada 2018 r.


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 3/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), który odbył się w dniach od 18.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 15 listopada 2018 r. 

NABÓR 3/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data publikacji, 25.09.2018 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosku (operacji własnej LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 27.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Poniżej publikujemy listę operacji wybranej i listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 21 września 2018 r. 

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 3.08.2018 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018 i nr 2/2018

W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków (operacji własnych LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 26.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018  i nr 2/2018. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, operacje będą realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 1 sierpnia 2018 r. 

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.2 Animator lokalny – aktywizacja i szkolenie grupy animatorów.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.1.6 Opracowanie koncepcji produktów i marki obszaru LGD

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data publikacji: 20.06.2018 r.


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018/G i naboru 1/2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 3/2018/G (wzmocnienia kapitału społecznego), oraz oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 1/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), które odbyły się w dniach od 23.04.2018 r. do 9.05.2018 r.

Poniżej publikujemy listy zadań i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań i listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 19 czerwca 2018 r. 

NABÓR 3/2018/G

Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

 

NABÓR 1/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji: 19.04.2018 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2018/G i 2/2018/G

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborach 1/2018/G – zachowania dziedzictwa lokalnego i 2/2018/G – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 16 kwietnia 2018 r. 

NABÓR 1/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
 
NABÓR 2/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji 27.07.2017 r.
 

W dniu 24 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach 4/2017 –„Podejmowanie działalności gospodarczej” i 5/2017 –„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 24 lipca 2017 r.  

NABÓR 4/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 


NABÓR 5/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data pulikacji  30.06.2017 r. 
 
 

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 2/2017

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym został rozpatrzony ponownie protest złożony przez wnioskodawcę w ramach naboru 2/2017. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 
Protokół z posiedzenia Rady z 26 czerwca 2017 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 


Data publikacji 28.04.2017 r. 


Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 2/2017

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym zostały rozpatrzone protesty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru 2/2017. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
 
Protokół z posiedzenia Rady z 27 kwietnia 2017 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Data publikacji 7.04.2017 r.
 
W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach:
1/2017 – „Rozwijanie działalności gospodarczej” 
2/2017 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”.
Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 4 kwietnia 2017 r.  

NABÓR 1/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 


NABÓR 2/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2604828