Harmonogram realizacji Projektu Współpracy

1. Spotkania organizacyjne – zainicjowanych i zorganizowanych przez koordynatora.

W programie spotkań:
- przedstawienie informacji nt. zasobów kulinarnych charakterystycznych dla partnerskich LGD, zachowanych receptur i oryginalnych sposobów wykonania potraw
- opracowanie regulamin konkursu kulinarnego
- ustalenie dokładnych dat i czasu imprez konkursowych oraz konferencji
- wymiana doświadczeń nt. walorów kulinarnych LGD oraz możliwości ich wykorzystania, promocji,
- wskazania ciekawych pomysłów związanych z tradycjami kulinarnymi LGD,
- aktywizacja uczestników i zachęcenie do udziału w konkursie kulinarnym, a także działaniach na rzecz propagowania kuchni lokalnej i tradycyjnych produktów. Miejsce spotkań: Czudec i w Basznia Dolna.

2. Konkurs „ Dawnych potraw smak” odbędzie się równolegle w obu partnerskich LGD.

a) Akcja promocyjno-informacyjna. Konkurs będzie ogłoszony na stronach internetowych LGD, oraz podczas zorganizowanych spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników.

Do oceny propozycji potraw powołana zostanie, w każdej z partnerskich LGD, Komisja   Konkursowa - po 1 przedstawicielu : organizacji biorących udział w konkursie, lokalnego Ośrodka Kultury , LGD, partnerskiego LGD oraz regionalista. Komisja będzie oceniać również wersje finałowe wybranych potraw.

Organizacja przystępując do konkursu wypełnia formularze zgłoszeniowe, zgłaszając nie więcej niż 2 potrawy w każdej z trzech kategorii: potrawy mięsne, potrawy pochodzenia roślinnego, napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). W biurze partnerskich LGD odbędzie się wstępna ocena i wybór najciekawszych potraw/produktów do drugiego etapu – bez pozycjonowania. 

W każdej LGD wybierzemy łącznie do 36 potraw ze wszystkich kategorii. Wyniki I etapu ogłaszane zostaną na stronach internetowych LGD. Wybór w I etapie będzie jednocześnie nominacją do II etapu, który odbędzie się podczas finałowej imprezy konkursowej w każdym z LGD. Nadzór nad przebiegiem I etapu konkursu będą sprawować koordynator.

b) Prezentacje finałowe potraw konkursowych odbędą się podczas 2 specjalnych bezpłatnych i otwartych, jednodniowych imprez kulinarnych organizowanych na terenie partnerskich LGD w Baszni Dolnej i w Wielopolu Skrzyńskim, w terminie VII-VIII/2014 r. 

3. Wydanie wspólnego albumu pn. „Dawnych potraw smak" IX-X/2014.

Publikacja zawierać będzie opis i zdjęcia nagrodzonych potraw uporządkowanych według kategorii - 72 potrawy (po 36 z każdej LGD). Ponadto przygotowane zostaną informacje o reprezentowanym terenie, jego tradycjach (z naciskiem na tradycje kulinarne). Zakładamy wydanie 3000 egzemplarzy albumu.

Wydanie albumu ułatwi dostęp do informacji nt. kuchni lokalnej, pozwoli zachować oryginalność składu i sposobu przygotowania tradycyjnych potraw z wykorzystaniem produktów lokalnych i ziół, zachęci do stosowania w praktyce dawnych sposobów przyrządzania potraw, które na nowo zagoszczą na stołach mieszkańców LGD, a także będą dostępne dla turystów. Publikacja będzie złożona w biurach partnerskich LGD, udostępniana podczas imprez promocyjnych organizowanych na terenie partnerskich LGD m.in. podczas konferencji podsumowujących projekt. 

4. Promocja projektu poprzez utworzenie zakładki internetowej na stronach LGD, dedykowanej projektowi współpracy oraz umożliwiającej dostęp do wersji PDF wydanej publikacji, w celu dotarcia do jak największej liczby zainteresowanych osób. Na stronie każdej z LGD wstawione będą linki do stosownych informacji u partnera.

5. Organizacja otwartych konferencji promocyjnych, podsumowujących projekt i jego efekty (X/XI/2014) w Baszni Dolnej oraz w Niebylcu, z udziałem delegacji z partnerskiego LGD.

Program konferencji:
- Prezentacja multimedialna nt. obszaru LGD, realizowanego projektu współpracy, jego założeń, celów, ze zdjęciami potraw i ich opisem przygotowana i przedstawiona przez koordynatora projektu,
- Nagrodzeni uczestnicy konkursu przedstawią historię potrawy/produktu np. czym się wyróżnia, tradycje z nią związane, pochodzenie,
- Prelekcja nt.  produktów regionalnych i lokalnych,
- Informacja o wynikach konkursu kulinarnego z prezentacją zwycięzców, przedstawiciele LGD wręczą dyplomy za uczestnictwo i osiągnięcia w konkursie,
- Prezentacja wydanej w ramach projektu publikacji, dystrybucja wydawnictwa wśród uczestników.

Konferencje będą okazją: do promocji potraw/produktów, podsumowania efektów projektu oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także przedstawienia pomysłów na dalszą współpracę oraz działania na rzecz popularyzacji lokalnych tradycji kulturowych.

6. Zamieszczenie dwóch ogłoszeń w prasie lokalnej promujących projekt współpracy i jego efekty.

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.