Ogólne zasady dofinansowania zgodnie z PROW 2007-2013

W ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" można otrzymać dofinansowanie na następujące zadania:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty

Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (aktualny od 05.06.2014 r.)


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 2 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...

Uwaga!

 Zmiana funkcjonowania Biura LGD

więcej ...Licznik odwiedzin: 3241623