NaboryOdnowa i rozwój wsi


termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY


 Małe projekty


termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY


 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


termin składania wniosków: 28.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY


 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


termin składania wniosków: 28.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY
Odnowa i rozwój wsi


termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY


 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY


 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY


 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY


 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


termin składania wniosków: 22.09.2010 - 21.10.2010 - ZAKOŃCZONY


 Małe projekty


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!


 

Odnowa i rozwój wsi


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 41 z 41

Wyniki I etapu naboru

W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD dopuszczonych do II etapu konkursu.

więcej ...

Nabór zakończony

W dniu 23 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD.

więcej ...

„Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie

Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”.

więcej ...

Konkurs wigilijny

Nasz sukces w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”.

więcej ...

IV Walne Zebranie

Zebranie odbyło się w dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

więcej ...

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
specjalisty d/s funduszy unijnych
(nabór kończy się 23.12.2009)

więcej ...

Walne Zebranie

Zebranie w dniu 30 listopada 2009 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

więcej ...

Strona LGD

Nasza strona zaczęła swoje życie.................


więcej ...Licznik odwiedzin: 3108446